Digital triage

Doktor.se kan effektivisera din mottagning, i enlighet med LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagandenivå).

I mobilappen Doktor.se träffar individen legitimerad sjuksköterska i chatt och telefon. Med utgångspunkt i vårdbehovet, färdigbehandlas 45% av sjuksköterska, 15% triageras till digital husläkare. 40% av ärenden behöver hjälp vid fysisk vårdinstans, i en intakt vårdkedja.

Vi samarbetar nationellt med era primärvårdsenheter.

Vill du veta mer om hur vi kan effektivisera din mottagning?

Maila till

triage@doktor.se