FRAMTIDENS HÄLSOVÅRD FÖR FÖRETAG

Doktor.se tillhandahåller även ett utvalt sortiment av moderna lösningar inom Företagshälsovård.

Bland annat inom kategorierna:

  • SJUK OCH FRISK
  • REHAB
  • HÄLSOUNDERSÖKNINGAR
  • FÖRSTADAGSINTYG

FÖR DIG & DIN HÄLSA!

Bli medlem idag.

Är du intresserad av våra lösningar för företagssjukvård och företagshälsa? Kontakta oss så återkommer vi till dig.

Sjuk & Friskanmälan per anställd

15 kr/månad

Gäller inringning av sjukanmälan samt uppringning av sköterska under förmiddag samt uppföljning dag 3, samt friskanmälan via app eller telefon. Förstadagsintyg: 900 kr/intyg

Rehabkoordinator

500 kr/timme

Dedikerad rehabkoordinator som sköter kartläggning, bedömning och planläggning av rehabiliteringsfall (i priset är ev. avdrag från försäkringskassan inräknat).

Hälsoundersökning

1000 kr/anställd

Gäller en standardundersökning bestående av Blodanalys via Welabs i kombination av livsstilssamtal med hälsocoach och psykolog från Doktor.se

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Doktor.se är en oberoende vårdtjänst som med hjälp av vår användarbas och våra anställdas kompetens, värnar om hälsan hos företaget och era anställda. Vi använder vår styrka för att kommunicera och ställa krav inom offentlig vård, privatvård, försäkringsbolag och företagshälsovård.

Vi ser till att era anställda får bästa möjliga vård. Med oss ska ingen känna sig ensam.