Om digitalvård

Med patienten i fokus, är tillgängligheten till vård och upplevd trygghet viktiga kvalitetsfaktorer som behöver förbättras. Sverige har en sjukvård i världsklass, men stora utmaningar finns när det gäller att sätta in rätt insatser på rätt vårdnivå för patienten. Ledningen bakom Doktor.se har mångårig erfarenhet som vårdgivare inom den fysiska primärvården i flera landsting. Vi ser nu att det finns ett skriande behov av förbättring av svensk sjukvård, på patientens villkor, med stöd av effektiva digitala kommunikationsvägar.

Den nationella vårdgarantin, en del av Patientlagen sedan 2015, ger lagstadgad rätt till vård inom en viss tid när beslut om vård har fattats av behörig vårdpersonal i samråd med patienten. För primärvården innebär tidsgränserna rätt till kontakt samma dag som patienten söker för ett hälsoproblem (fysiskt eller på distans). Man har även rätt till läkarbesök på vårdcentralen inom sju dagar.1 Ändå besvaras endast 89% av patienternas försök till telefonkontakt med primärvården samma dag på nationell nivå, medan 11% inte besvaras alls. Andelen patienter som får träffa läkare på vårdcentralen inom sju dagar varierar mellan 73% och 93% runtom i landet.2 På en del håll får sjuka patienter ibland vänta i flera veckor för att få träffa läkare.

Doktor.se erbjuder våra patienter en enastående god tillgänglighet, då vi alltid besvarar digitala kontakter med kompetent vårdpersonal inom 3 minuter. Av våra patienter slutbehandlas 60% digitalt, varav 75% av besöken hanteras av erfarna sjuksköterskor och resterande 25% av erfarna läkare. Med en lättanvänd app i mobilen får nöjda patienter snabbare och effektivare vård på rätt vårdnivå. Samtidigt avlastas den tungt belastade fysiska vården från lättare fall som löses bäst digitalt.

Hos Doktor.se bedömer våra erfarna sjuksköterskor, med utgångspunkt i patientens symtombild tillsammans med vedertagna medicinska riktlinjer, vilket behov som finns av att träffa läkare – fysiskt eller digitalt. Erfarna primärvårdsläkare finns alltid tillgängliga digitalt samma dag. Vid behov av fysiskt läkarbesök, överlämnas patienten med utgångspunkt i aktuellt vårdbehov till fysisk samarbetspartner, genom patientsäker kommunikation vårdgivare emellan.

Tillsammans med landsting och regioner vill Doktor.se utveckla och förbättra svensk sjukvård ytterligare. Med trygga tekniska möjligheter ska vi hjälpa ännu fler patienter till ett snabbare tillfrisknande. Därmed kan vi fortsätta att skapa värde – både fysiskt och digitalt. Hos Doktor.se bryr vi oss om patienterna och svensk sjukvård.

Välkommen till oss!

 

Referenser: 

1.     Patientlag (2014:821), 2 kap. Svensk författningssamling 2014:821.
2.     Måluppfyllelse telefontillgänglighet, alla landsting, SKL hösten 2017. www.vantetider.se

Länkar till nyheter kring digitalisering av sjukvård

Dagens Medicin/Stockholms Läns Landsting, “Stockholmspatienter ger videomöten tummen upp”
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/10/10/stockholmspatienter-ger-videomoten-tummen-upp/

McKinsey, “Värdet av digital teknik i den svenska vården”
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Healthcare%20Systems%20and%20Services/Our%20Insights/Digitizing%20healthcare%20in%20Sweden/Digitizing-healthcare-in-Sweden.ashx

Läkartidningen/Göran Stiernstedt, “Satsa mer på Primärvården”
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/01/Stiernstedt-Satsa-pa-primarvarden/

Anna Nergårdh/Socialdepartementet, “God och nära vård”
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201753/

Väntetider.se/SKL,”läkarbesök i primärvården: 33% får inte hjälp samma dag”
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/PrimarvardBesok/

RISE/SICS forskningsinstitut/Region Jönköping, “Videomöten i telefonen ökar tillgängligheten i telefonen”
https://www.sics.se/videomoten-i-telefonen-okar-tillgangligheten-i-primarvarden

eHälsomyndigheten, “Vision e-hälsa 2025
https://www.ehalsomyndigheten.se/vision-e-halsa-2025/

Sveriges Kommuner & Landsting, “Visionen för e-hälsoarbetet”
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/visionenehalsoarbetet.8859.html