Sveriges snabbaste vård

Vi strävar efter en personlig och nära upplevelse med den bästa servicegraden

Om företaget

Doktor.se drivs av Doktorse Nordic AB.

Bolaget startade 2016 med ambitionen att effektivisera och skapa bättre tillgänglighet till Svensk sjukvård.

Doktor.se vill skapa en personlig och nära upplevelse och erbjuda den bästa servicegraden till sina medlemmar.

Sveriges Regering har som ambition att Sverige ska bli bäst i Världen på E-hälsa innan 2025. I utredningar har det lyfts fram möjligheter till enorma kostnadsbesparingar som kan göras genom att digitalisera delar av den svenska sjukvården.

Genom att låta en första kontakt bli digital för att råda och behandla de som inte behöver besöka en vårdcentral eller akutmottagning fysiskt spar man både utrymme och pengar till de som behöver besöka vården fysiskt.

Doktor.se erbjuder både digital triagering och behandling. Första kontakten är alltid med en sjuksköterska eller specialistsjuksköterska för att utröna vårdbehovet, som exempel kommer en gravid kvinna som söker rådgivning eller digital vård först bli kopplad till en barnmorska.

Doktorse Nordic AB driver idag både fysisk vård samt digital vård, totalt arbetar ca 130 medarbetare inom Doktorse Nordic.

På våra digitala och fysiska vårdcentraler arbetar både sjuksköterskor, specialistsköterskor, läkare, specialistläkare, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, dietister och rehabkoordinatorer.

Bolaget har verksamhet i Stockholm, Uppsala och Sörmland.

Om digitalvård

Med patienten i fokus, är tillgängligheten till vård och upplevd trygghet viktiga kvalitetsfaktorer som behöver förbättras. Sverige har en sjukvård i världsklass, men stora utmaningar finns när det gäller att sätta in rätt insatser på rätt vårdnivå för patienten. Ledningen bakom Doktor.se har mångårig erfarenhet som vårdgivare inom den fysiska primärvården i flera landsting. Vi ser nu att det finns ett skriande behov av förbättring av svensk sjukvård, på patientens villkor, med stöd av effektiva digitala kommunikationsvägar.

Den nationella vårdgarantin, en del av Patientlagen sedan 2015, ger lagstadgad rätt till vård inom en viss tid när beslut om vård har fattats av behörig vårdpersonal i samråd med patienten. För primärvården innebär tidsgränserna rätt till kontakt samma dag som patienten söker för ett hälsoproblem (fysiskt eller på distans). Man har även rätt till läkarbesök på vårdcentralen inom sju dagar.¹ Ändå besvaras endast 89% av patienternas försök till telefonkontakt med primärvården samma dag på nationell nivå, medan 11% inte besvaras alls. Andelen patienter som får träffa läkare på vårdcentralen inom sju dagar varierar mellan 73% och 93% runtom i landet.² På en del håll får sjuka patienter ibland vänta i flera veckor för att få träffa läkare.

Doktor.se erbjuder våra patienter en enastående god tillgänglighet, då vi alltid besvarar digitala kontakter med kompetent vårdpersonal inom 3 minuter. Av våra patienter slutbehandlas 60% digitalt, varav 75% av besöken hanteras av erfarna sjuksköterskor och resterande 25% av erfarna läkare. Med en lättanvänd app i mobilen får nöjda patienter snabbare och effektivare vård på rätt vårdnivå. Samtidigt avlastas den tungt belastade fysiska vården från lättare fall som löses bäst digitalt.

Hos Doktor.se bedömer våra erfarna sjuksköterskor, med utgångspunkt i patientens symtombild tillsammans med vedertagna medicinska riktlinjer, vilket behov som finns av att träffa läkare – fysiskt eller digitalt. Erfarna primärvårdsläkare finns alltid tillgängliga digitalt samma dag. Vid behov av fysiskt läkarbesök, överlämnas patienten med utgångspunkt i aktuellt vårdbehov till fysisk samarbetspartner, genom patientsäker kommunikation vårdgivare emellan.

Tillsammans med landsting och regioner vill Doktor.se utveckla och förbättra svensk sjukvård ytterligare. Med trygga tekniska möjligheter ska vi hjälpa ännu fler patienter till ett snabbare tillfrisknande. Därmed kan vi fortsätta att skapa värde – både fysiskt och digitalt. Hos Doktor.se bryr vi oss om patienterna och svensk sjukvård.

Välkommen till oss!

Referenser

1. Patientlag (2014:821), 2 kap. Svensk författningssamling 2014:821.

2. Måluppfyllelse telefontillgänglighet, alla landsting, SKL hösten 2017. www.vantetider.se

 

Nyheter kring digitalisering av sjukvård:

Dagens Medicin/Stockholms Läns Landsting
Stockholmspatienter ger videomöten tummen upp

McKinsey
Värdet av digital teknik i den svenska vården

Läkartidningen/Göran Stiernstedt
Satsa mer på Primärvården

Anna Nergårdh/Socialdepartementet
God och nära vård

Väntetider.se/SKL
Läkarbesök i primärvården: 33% får inte hjälp samma dag

RISE/SICS forskningsinstitut/Region Jönköping
Videomöten i telefonen ökar tillgängligheten i telefonen

eHälsomyndigheten
Vision e-hälsa 2025

Sveriges Kommuner & Landsting
“Visionen för e-hälsoarbetet

Företagsfakta Doktorse Nordic AB

Grundat: 2016

Orgnr: 559058-0089

VD: Martin Lindman

 

DPO
Petra Lindblad
dataskyddsombud@doktor.se

 

Kontakt

VIKTIG INFORMATION:

Vänligen observera att doktor.se endast hanterar medicinska ärenden via appen.

Kontaktvägarna på denna site - doktor.se - är ej avsedda för medicinska ärenden.

Den typen av ärenden kommer ej besvaras.